Znajdź moją lokalizację
Zaznacz obszar
Usuń zaznaczenie

Najnowsze oferty

Wszystkie

Nasza oferta

Czym się zajmujemy

Nasza firma działając od 24 lat  pomaga klientom w nabywaniu atrakcyjnych  gruntów budowlanych. Obecnie ceny ziemi w Polsce odbiegają znacznie od cen w Unii Europejskiej.  Inwestycje w grunty przy wysokiej inflacji mogą stanowić ciekawą alternatywę inwestycyjną dla lokat bankowych. Co istotne jej podaż w porównaniu do mieszkań jest stała i nie można jej wyprodukować.