DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
1 029 000 PLN
140,42 PLN/m2
DOŁGIE
Opis

DOSTĘP DO JEZIORA DOŁGIE - OK.55 M LINII BRZEGOWEJ. Kompleks czterech działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę pensjonatową   i usługi turystyki.  
Działki nr 201/260, 201/261, 201/262, 201/263, 201/264 o łącznej powierzchni 6053 m2, z bezpośrednim dostępem do jeziora Dołgie.
Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku lub prowadzenie działalności usługowej.  

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem 87US,Ut -Teren sportu i rekreacji, teren zabudowy usług turystyki;  
 a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji,
b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,
c) nachylenie połaci dachowych - 15o - 50o,
d) powierzchnia zabudowy - maks. 10% powierzchni terenu,
e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni terenu;- Na wszystkich terenach usług turystycznych oznaczonych symbolem Ut należy lokalizować usługi turystyczne (zabudowa pensjonatowa, hotelowa) jeżeli, ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
w przypadku lokalizacji usług turystycznych wraz z zabudową mieszkaniową ustala się formę usług hotelowych – pensjonat;
- Na wszystkich terenach usługowych (U), usług turystycznych (Ut) dopuszcza się lokalizację mieszkania dla właściciela obiektu lub mieszkania służbowego.

powierzchnia i klasy gruntu:
- działka nr 201/260 pow. 1173 m2  (ŁIV - 811 m2 , Ps - 362 m2)
- działka nr 201/261 pow. 1077 m2  (ŁIV - 476 m2 , Ps - 601 m2)
- działka nr 201/262 pow. 1486 m2 (ŁIV - 276 m2 , Ps - 1210 m2)
- działka nr 201/191 pow. 1846 m2 (Ps - 1846 m2)
- działka nr 201/192 droga wewnętrzna pow. 471 m2 (ŁIV - 77 m2 , Ps - 394 m2)
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media: 
- wodociąg - w drodze;
- kanalizacja -  w drodze;
- energia elektryczna  - w pobliżu.
Dojazd do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne - udział).

Przedstawione informacje  mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości


Szczegóły oferty

Cena1 029 000 PLN

Cena za m2140,42 PLN

Powierzchnia działki6 053 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Przeznaczenie działkiBudowlana

Plan miejscowyPlan zagospodarowania przestrzennego