Opłaty dla nabywającego nieruchomość

Cena nieruchomości:   *
Podatek od czynności cywilnoprawnych (opłata skarbowa): PLN

Wybierz rodzaj własności:
Spółdzielcze - własnościowe prawo
Własność
Maksymalna taksa notarialna:
VAT od taksy notarialnej::
PLN
PLN

Opłata Sądowa za założenie Ksiąg Wieczystych: PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej oraz wypisy aktu notarialnego: PLN
Suma opłat dodatkowych: PLN
RAZEM: *
  [ DRUKUJ ]

    * - kurs walut wg www.nbp.pl z dnia poprzedniego

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: